Обилазак фабрике

5000 линија радионица
Радионица на локацији
6000 ред машина фабрика