fabriko Tour

5000 linion laborejon
Kurso pri loko
6000 vico maŝino fabriko